Cursussen

Voeding voor zwangeren – Voorlichtingsbijeenkomsten voor zwangeren

ZwangerFit en Fitte Moeders – We geven samen met de fysiotherapeut de cursussen ZwangerFit en Fitte Moeders.

@THEGYM – Werken aan een gezond eetpatroon voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Kinderen in beweging! – Het beweeg- en leefstijlprogramma voor kinderen to 12 jaar met overgewicht

Beweeggroepen en DalemFit – Heeft u longklachten, reuma, artrose, carcinoom, hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas of osteoperose?

Workshops op scholen en BSO