Vergoedingen en Tarieven

Vergoeding

De eerste 3 behandeluren dieetadvisering per kalenderjaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn 4 tot 6 consulten per jaar. Deze behandelingen vallen onder het eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Aanvullende verzekering

Met een aanvullende verzekering krijgt u bij veel zorgverzekeraars meer consulten vergoed. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of vraag het na bij uw zorgverzekeraar. Een overzicht vindt u via zorgwijzer,  aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het aantal consulten wat wij bieden is niet beperkt tot wat zorgverzekeraars vergoeden. Wij leveren maatwerk. Kijkt u voor onze tarieven onderstaand.

Een voedingsadvies wordt vaak ook vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u graag een check van uw voedingspatroon of wilt u bijvoorbeeld weten of u alle voedingstoffen binnenkrijgt nu u vegetarisch eet? Ook daar bij kunnen wij u helpen. U krijgt dan van ons de factuur voor het voedingsadvies en deze kunt u bij de zorgverzekeraar indienen.

Ketenzorg

Dieetzorg voor diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol of hoge bloeddruk wordt vaak volledig vergoed via regionale samenwerkingsverbanden ofwel ketenzorg. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen uw huisarts en andere zorgverleners. Hiervoor geldt geen eigen risico. De diëtist zal samen met u de mogelijkheden hiervoor bekijken.

Wij werken hiervoor samen met de zorggroepen PrimaCura HuisartsenZorg Midden-Brabant en HZG Breda

Covid 19 HerstelZorg

zie hiervoor: Covid19 – HerstelZorg. Covid19 – HerstelZorg wordt verrekend met het eigen risico.

Verwijsbrief

U kunt bij ons terecht zonder een verwijzing van een arts. Als er aanvullende vragen zijn, kan het zijn dat we alsnog om een verwijzing vragen.

Voor vergoeding van Covid 19 – HerstelZorg is een verwijzing van de arts noodzakelijk.

Tarieven

De tarieven gelden voor zorg die buiten de verzekerde zorg valt. De tarieven voor de gecontracteerde zorg zijn anders dan de hieronder genoemde tarieven en worden door de zorgverzekeraar bepaald. De tarieven van gecontracteerde zorg verschillen per zorgverzekeraar.

     

Intake gesprek

€ 99,50 – 119,25

60 minuten contact en 15-30 minuten individueel dieetvoorschrift

Vervolgconsult standaard

€ 39,75

30 minuten

Individueel dieetvoorschrift

€ 39,75

15-30 minuten

Online (E-health) consult

€ 20 – € 39,75

15-30 minuten

Telefonisch consult

€ 20 – € 39,75

15-30 minuten

Lang consult / Jaarcontrole

€ 59,75

45 minuten

Kort consult / Weegconsult

€ 20

15 minuten

Huisbezoek toeslag

€ 30

 

Dieetbevestiging Belastingdienst

€ 20

 
     

Behandeltijd

Een consult is opgebouwd uit 2 onderdelen; de directe tijd; dit is de tijd waarin u als cliënt contact hebt met uw diëtist en het individueel dieetvoorschrift; dit is de tijd die wij besteden aan het berekenen en/of  samenstellen van een persoonlijk dieetadvies en het eventuele verslag aan de (huis)arts. Hierbij bent u meestal niet aanwezig.

De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond naar kwartieren.

Afspraak annuleren

Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doe dit dan ten minste 48 uur voor de afgesproken tijd. Dit kan via telefoonnummer 013–2134059 of e-mailadres info@leefstijlendieet.nl. Te late afmeldingen en niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Tarieven voor bedrijven

Heeft u interesse in een op maat workshop, voorlichting of advies voor uw bedrijf, of op locatie een inloopspreekuur of kantine-check? Vraag een vrijblijvende offerte aan via telefoonnummer 013–2134059 of e-mailadres info@leefstijlendieet.nl

Wij denken graag met u mee!