Vergoedingen

Vergoeding via zorgverzekeraar

De kosten voor dieetadvisering worden voor drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Gemiddeld komt dit overeen met 1 intakegesprek en 3-4 vervolgconsulten bij de diëtist. De geleverde zorg wordt verrekend met uw wettelijk verplicht eigen risico. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar zijn hierop een uitzondering, zij hebben géén verplicht eigen risico.

Wij hebben een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars hebben dieetadvisering vaak opgenomen in hun aanvullende pakketten. Het aantal uren kan per zorgverzekeraar en aanvullend pakket verschillen. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgverzekeraar.

Vergoeding via ketenzorg

Dieetadvisering voor mensen met chronische ziekten zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten (CVRM: cardio vasculair risico management) en/of longziekten (COPD) zijn vaak opgenomen in de ketenzorg. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen uw huisarts en andere zorgverleners. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Covid 19 HerstelZorg

zie hiervoor: Covid19 – HerstelZorg

Covid19 – HerstelZorg wordt verrekend met het eigen risico.

Is er een verwijzing nodig?

De diëtist is direct toegankelijk, dus een verwijzing is niet noodzakelijk.  Voor een verantwoord advies is medische informatie belangrijk. Daarom werken wij bij voorkeur met verwijzing.

Voor vergoeding van Covid 19 – HerstelZorg is een verwijzing van de arts noodzakelijk.

Zelf betalen

Indien u de kosten zelf wilt betalen of onvoldoende vergoeding krijgt, dan gelden de onderstaande tarieven:

  • Intakegesprek € 112,50
  • Vervolgconsult € 37,50
  • Lang consult/jaarcontrole € 56,25
  • Kort consult € 18,75

De behandeltijd bestaat uit directe tijd (gesprekstijd) en indirecte tijd (o.a. het uitwerken van het dieet- of voedingsadvies, berekenen en analyseren van de voeding, rapportage aan uw verwijzer, administratie, e.d.).