Vergoedingen

Vergoeding via zorgverzekeraar

De kosten voor dieetadvisering worden voor drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Gemiddeld komt dit overeen met 1 intakegesprek en 3-4 vervolgconsulten bij de diëtist. De geleverde zorg wordt verrekend met uw wettelijk verplicht eigen risico. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar zijn hierop een uitzondering, zij hebben géén verplicht eigen risico.

Zorgverzekeraars hebben dieetadvisering vaak opgenomen in hun aanvullende pakketten. Het aantal uren kan per zorgverzekeraar en aanvullend pakket verschillen. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgverzekeraar.

Vergoeding via ketenzorg

Dieetadvisering voor mensen met chronische ziekten zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten (CVRM: cardio vasculair risico management) en/of longziekten (COPD) zijn vaak opgenomen in de ketenzorg. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen uw huisarts en andere zorgverleners. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Is er een verwijzing nodig?

De diëtist is direct toegankelijk, dus een verwijzing is niet noodzakelijk. Niet alle zorgverzekeraars volgen deze regel. Daarbij is voor verantwoord advies medische informatie belangrijk. Daarom werken wij bij voorkeur met verwijzing.

Zelf betalen

Indien u de kosten zelf wilt betalen of onvoldoende vergoeding krijgt, dan gelden de onderstaande tarieven:

  • Intakegesprek € 97,50
  • Vervolgconsult € 32,50
  • Lang consult/jaarcontrole € 48,75-
  • Kort consult € 16,25

De behandeltijd bestaat uit directe tijd (gesprekstijd) en indirecte tijd (o.a. het uitwerken van het dieet- of voedingsadvies, berekenen en analyseren van de voeding, rapportage aan uw verwijzer, administratie, e.d.).