Cursussen

Workshops op scholen en kinderopvang – Op verzoek verzorgen wij workshops op maat

Voeding voor zwangeren – Voorlichtingsbijeenkomsten voor zwangeren i.s.m. Terra in het TweeStedenZiekenhuis

@THEGYM – Werken aan een gezond eetpatroon voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Kinderen in beweging! – Beweeg- en leefstijlprogramma voor kinderen tot 12 jaar met overgewicht

Fitte Kinderen Forum – Leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht begeleid door arts, psycholoog, fysiotherapeut, bewegingstherapeut en diëtist. Start najaar 2016.