Visie en Werkwijze

“Gezond eten moet vooral ook lekker en uitvoerbaar blijven!”

Advies op maat

Tijdens het intake consult bespreken we uw vragen en wensen. Daarbij inventariseren we uw huidige eetpatroon en leefstijl, uw persoonlijke situatie, maar ook eventuele ziektebeelden, beperkingen of andere zaken die van invloed zijn.

Samen formuleren we haalbare doelstellingen. Ieder mens is uniek, dus geen standaard advies of streng dieet, maar een persoonlijk dieet- of voedingsadvies dat wordt afgestemd op úw situatie. U leert zelf inzicht te krijgen in wat u eet en waarop u kunt letten.

Tijdens het hele traject staat u zelf aan het roer. Wij ondersteunen en coachen, helpen u om veranderingen mogelijk te maken, prioriteiten te stellen en te zoeken naar creatieve oplossingen.  Wij werken op basis van respect, vertrouwen en plezier, met als doel een gezonde levensstijl en verbetering van kwaliteit van leven.

Consulten

U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. Vervolgconsulten zijn meestal 25 – 30  minuten. Onder behandeltijd valt zowel directe de directe tijd; dit is de tijd waarin u als cliënt contact hebt met uw diëtist, en daarnaast het individueel dieetvoorschrift; dit is de tijd die wij besteden aan het berekenen en/of  samenstellen van een persoonlijk dieetadvies en het eventuele verslag aan de (huis)arts. Hierbij bent u meestal niet aanwezig.

Huisbezoeken

Op indicatie van uw huisarts komt de diëtist aan huis. Geeft u het a.u.b. aan als een bezoek aan huis uw voorkeur heeft.

Online consulten

Woont u niet in de buurt of bent u weinig thuis; wij bieden ook online consulten aan!

Telefonisch spreekuur en vragen via email

Met een korte vraag kunt u ons bellen, telefoonnummer 013 – 213 40 59. Bij geen gehoor graag uw boodschap inspreken, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Of stuur u ons een email via Klik hier om uw vragen te mailen.

Annulering afspraak

Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doe dit dan ten minste 48 uur voor de afgesproken tijd. Dit kan via telefoonnummer 013–2134059 of e-mailadres info@leefstijlendieet.nl. Te late afmeldingen en niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Privacy

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt geen informatie aan derden doorgegeven tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw (huis)arts ontvangt een rapportage, mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze privacyverklaring.

Klachten

Wij staan voor kwaliteit en doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist. Wij kunnen leren van uw bevindingen en samen zal dan gezocht worden naar een passende oplossing. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici of via Geschilleninstantie van de Zorgprofessional

Bekijkt u eventueel ook de informatiefolder: Ontevreden? Blijf er niet mee zitten.