Werkwijze

Vaste onderdelen van de behandeling zijn:

  • Gezamenlijk opstellen van behandeldoel(en)
  • Opstellen van een persoonlijk behandelplan
  • Uitvoeren van resultaatmeting

Ook leefstijl, beweging en zelfmanagement komen aan de orde.

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. Vervolgconsulten zijn meestal 25 minuten. Onder behandeltijd valt zowel directe contact tijd als indirecte tijd voor administratie, rapportage en contact met huisarts, of andere hulpverleners.

Huisbezoeken

Op indicatie van uw huisarts komt de diëtist aan huis.

Telefonisch spreekuur

Met een korte vraag kunt u ons bellen, telefoonnummer 013 – 213 40 59. Bij geen gehoor graag uw boodschap inspreken, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Vragen via email

Klik hier om uw vragen te mailen.

Annulering afspraak

Indien u bij verhindering tenminste 48 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde gesprekstijd niet in rekening gebracht. Dit kan via telefoonnummer 013–2134059 of e-mailadres info@leefstijlendieet.nl. Wanneer u te laat doorgeeft dat u verhinderd bent, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en bedragen € 16,25 per 15 minuten.

Privacy

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw huisarts ontvangt een schriftelijke rapportage. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze privacyverklaring.

Klachten

Wij staan voor kwaliteit en doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist. Wij kunnen leren van uw bevindingen en samen zal dan gezocht worden naar een passende oplossing. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici of via Geschilleninstantie van de Zorgprofessional

Bekijkt u eventueel ook de informatiefolder: Ontevreden? Blijf er niet mee zitten.